Mineraler med bærekraft i dobbel forstand.

Uttak. Prosessering. Optimalisering. Kontroll.

Bærekraftig. Kompetanse. Muligheter

rockfjord ls2

Utvikle næringsarealer på en bærekraftig måte basert på sirkulærbruk av overskuddsmasser

Vi leverer 2 hovedprodukter:

 • Arealer for samfunnsnyttige formål (feks jordbruksarealer, industritomter, havner, arealer for oppdrett)
 • Mineraler med kvaliteter i forhold til bruksområde, rett stein til rett sted.

 

Samarbeidet med Salfjord AS er et godt eksempel på hvordan Rockfjord ønsker å levere på vårt formål. Salfjord vil etablere «Oceanfront Farming» på Tjeldbergodden i Aure Kommune. Rockfjord vil, i samarbeid med Salfjord, bidra med å opparbeide tomten for Europas største landbasert oppdrettsanlegg som skal produsere laks for nasjonalt og internasjonalt marked.

Miljøfokus og bærekraft er meget viktig for Salfjord og i samarbeidet med Rockfjord vil vi sammen kunne opparbeide arealer og gjenbruke overskudd av fjellmasser til andre samfunnsnyttige formål.

I Norge produseres det 13 tonn pukk og grus per innbygger i året – Rockfjord leverer slike produkter som biprodukt fra etableringer av arealer, litt av dette i samarbeid med Salfjord.

Leveranser av tilslag for

Asfalt

 • Vi har flere lokasjoner godkjent av Kontrollrådet for levering av tilslag til asfalt
 • Vi leverer kulemølle 7 og 10 stein
 • Vi har gått til innkjøp av VSI knuser for å sikre god kubisering
 • Alle fraksjoner leveres med CE – Ytelseserklæring

Betong

 • Vi har flere lokasjoner godkjent av Kontrollrådet for levering av tilslag til betong
 • Vi leverer singelfraksjoner fra fjell og 0 – 8 mm natur
 • Alle fraksjoner leveres med CE – Ytelseserklæring

Tekniske formål

 • Vi leverer til formål som opparbeiding av eks, tomt, vei og anlegg.
 • Alle fraksjoner leveres med CE – Ytelseserklæring

Mineral leveranser med båt innenlands og utenlands.

Med tilknytning til havn vil våre produkter være tilgjengelig for et stort marked. Vi er stadig i utvikling og har høye mål for tiden fremover.

rockfjord Ny RockFjord lang

Returtransporter, mellomlagring og gjenvinning for optimalisering av bærekraft.

Stein inn til bysentrum – overskuddsmasse ut fra bysentrum, tur– returtransport med båt. Gjenbruk av overskuddsmasse som oppdyrking av landbruksareal og andre samfunnsnyttige formål. Etterbruk av uttaksområdene som industri, tilrettelagt infrastruktur osv.

Våre 4 lokasjoner ligger i tilknytning til havn.
Dette gjør våre produkter tilgjengelig for et stort marked.

Rockfjord har miljø i fokus, noen av momentene er: Produksjonsutstyr med lite utslipp, båtfrakt og gjennbruk av uttaksområdene. Vi ser bare muligheter gjennom vår erfaring og kompetanse.