Leting etter bergarter og sjø baserte lokasjoner i et langtidsperspektiv.

Lokasjoner. Rockfjord.

Averøy Henda

 • Bergart: Mafisk bergart
 • Volum: Uttaket er beregnet til ca. 500.000 m3 fast fjell
 • Bruksområde: Asfalt, betong, vei og anleggsarbeid
 • Etterbruk: Industri

Aure Tjeldbergodden

 • Bergart: Foliert kvartsdioritt
 • Volum: Uttaket er beregnet til ca. 1.600.000 m3 fast fjell
 • Bruksområde: Asfalt, betong, vei og anleggsarbeid
 • Etterbruk: Landbasert fiskeoppdrett

Smøla Vikan

 • Bergart: Mafisk bergart
 • Volum: Uttaket er beregnet til ca. 500.000 m3 fast fjell
 • Bruksområde: Asfalt, betong, vei og anleggsarbeid
 • Etterbruk: Industri