Igjennom et felleskap av krefter er vi samlet til Rockfjord AS

Erfaring. Kompetanse. Styrke.

Ideen fra Forset Grus, Nesset Sand & SL maskin var at tett samarbeid mellom lokalt ledende bedrifter vil gi muligheter for et større geografisk marked ved satsing på sjøbaserte lokasjoner. Godt tilslag for asfalt og betong produksjon.

Lokalt bekjentskap til bransjefolk som utviklet seg til vårt nye selskap Rockfjord. Gjennom Rockfjord samler vi solid erfaring og kunnskap i alle ledd.

Til sammen vil dette være et stort fortrinn til våre konkurrenter.

1023527589833403976

Produksjon

Gjennom Rockfjord har vi stor kompetanse, dedikerte medarbeidere, produserer med nytt tilpasset utstyr og er tett på med produksjonskontroll.Ut fra det kan vi tilby det meste markedet etterspør både i kvaliteter og volum, både innenlands og til eksport.

Vi leverer asfalt-tilslag for de mest trafikkerte veiene og betong-tilslag til de fleste behov.

rockfjord Logo Forset grus

Forset Grus

30 års kompetanse og utvikling. Har kvalitet i alle ledd. Har eget laboratorium og
produksjonskontroll. Er i dag total leverandør av byggeråstoff.


Intensjon:

  • Riktig stein til riktig bruk.
  • Spore og utvikle nye bergarter og lokasjoner.
rockfjord Nesset Sand AS

Nesset Sand AS

Har som mål å være foretrukket leverandør av sand og pukk . Vi leverer fra flere lokasjoner i Møre og Romsdal. Våre kunder er betongverk, asfaltverk, elementproduksjon og entreprenører. Vi har 3 stk. grovknusere og 3 stk. finverk.

rockfjord SL Maskin

SL Maskin AS

Har lang og allsidig erfaring innenfor anleggsbransjen. SL Maskin sitt mål er: "Å gjøre oppdragsgiver fornøyd med vår innsats, dvs. gjøre et godt utført arbeid til riktig tid, gjøre jobben riktig første gang og forholde seg rett til de forutsetninger og avtaler som er gjort."

rockfjord SalFjord AS

SalFjord AS

Skal bygge Europas største landbaserte oppdrettsanlegg for produksjon av laks på Tjeldbergodden i Aure. Salfjord er eid av 65 aksjonærer som ønsker å bidra til utvikling av bærekraftig næring med fokus på miljø, fiskehelse, lokal verdiskapning og sunn økonomi. Fullt utbygd vil vi produsere 500 000 laksemåltider hver dag, året rundt.

Følg oss på Facebook

Vi poster siste nytt og oppdateringer på vår Facebookside. Følg oss for siste nytt om Rockfjord.